Thursday, July 28, 2011

Calon Isterinya Di Syurga

          Diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Nafi' yang telah mengatakan bahawa Ar-Rabi' bin Khatsyam bermimpi, lalu dikatakan kepadanya: "Sesungguhnya si Fulanah adalah calon isterimu di syurga." Pada pagi harinya ia menanyakan perihal mimpinya, lalu ditunjukkanlah kepadanya tempat wanita itu berada. Tiba-tiba ia  menjumpainya sedang menggembala beberapa ekor kambing ternakan yang ada padanya. Ar-Rabi' berkata kepada dirinya sendiri: "Sesungguhnya aku akan menginap  di tempatnya untuk melihat apa saja yang dlakukannya. "Ar-Rabi' pun tinggal di tempatnya selama tiga hari, tetapi dia tidak melihat wanita itu melakukan amalan apa pun selain amal fardhunya. Apabila hari telah petang, dia menuju ke tempat kambing miliknya untuk memerah susunya, lalu duduk dan minum, kemudian memerahnya lagi dan memberikannya kepada Ar-Rabi'. Pada hari ketiga Ar-Rabi' bertanya kepada wanita itu: Mengapa engkau tidak memberiku minum dari kambing ini?" Wanita itu menjawab: Wahai hamba Allah, sesungguhnya kambing itu bukan milikku. Ar-Rabi' bertanya lagi: "Mengapa engkau tidak memberiku minum dari kambing itu?" Wanita itu menjawab: Sesungguhnya kambing ini diamanahkan kepadaku, aku bole minum air susunya dan boleh pula memberi minum sesiapa saja yang kusukai." Ar-Rabi' berkata: "Hai kamu, apakah engkau tidak punya amalan lain, kecuali hanya apa yang kulihat?." Dia menjawab: Tidak juga, tetapi tidaklah sekali-kali aku berada pada pagi hari dalam suatu keadaan, melainkan aku tidak pernah berangan-angan untuk mendapatkan keadaan  yang lainnya, kerana reda dengan rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepadaku." Ar-Rabi' selanjutnya berkata: "Hai kamu, sekarang aku mengetahui mengapa engkau akan menjadi calon isteriku di syurga nanti". Wanita itu menjawab: "Kalau begitu engkau adalah Ar-Rabi' ibnu Khatsyam."                                                                              
           Ketika ditanya: "Bagaimana wanita itu boleh mengetahui hal tersebut?: Barangkali wanita itu pun mengalami mimpi yang sama dengan mimpi yang dialami oleh Ar-Rabi'."
(sumber dari buku Pesanan penting Untuk Wanita, Jangan terpedaya)