Saturday, April 23, 2011

Perintah Rasulullah untuk Menghadiri Undangan

            Sudah selayaknya seorang muslim mengundang saudaranya untuk makan bersama apabila mendapatkan kenikmatan mahupun dalam rangka menyelenggarakan walimah pernikahan. Hal itu merupakan salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah S.W.T atas nikmat yang telah dilimpahkan kepadanya. Selain itu juga untuk mempereratkan rasa persaudaraan dan kekerabatan.
             Di sisi lain, orang yang diundang harus berusaha untuk dapat menghadiri undangan, sebagai tanda ketaatan kepada Rasulullah S.A.W yang telah memerintahkan untuk menghadiri undangan. Seperti yang disebutkan dalam hadis dari Ibnu Umar RA bahawa Nabi S.A.W pernah bersabda bermaksud:

"Apabila salah seorang diantara kalian diundang ke suatu walimah, maka hendaklah menghadirinya."
(Riwayat Bukhari)
    
         Selain sebagai tanda ketaatan kepada Rasulullah S.A.W, menghadiri undangan tersebut juga wujud penghormatan bagi orang yang mengundang dan sekaligus rasa syukur kepadanya, kerana orang yang tidak bersyukur kepada manusia beerti tidak bersyukur kepada Allah sebagaimana hadis yang bermaksud:

"Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia"
(Riwayat Bukhari)


*Dipetik dari buku cara Makan dan Minum Nabi