Thursday, October 6, 2011

TIDAK MERENDAHKAN PEMBERIAN SUAMI SERTA TIDAK MENCARI-CARI ALASAN UNTUK MEMINTA CERAI

Rasulullah SAW bersabda:

    "Jika seorang isteri berkata kepada suaminya, belum pernah aku mendapatkan atau merasakan kebaikan darimu, maka beerti telah gugur amalnya." (HR Ibn. Ady danAs-Syakir)                   

                         
'Tiap isteri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka haram atasnya bau syurga." (HR Abu Daud)                  


"Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Jika isteri berkata kepada suaminya: Talaklah aku/ceraikan aku! maka nanti di hari kiamat ia tidak berdaging, lidahnya keluar melalui tengkuknya dan akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam walaupun ia puasa disiang hari dan solat malam." (Hadis dari Abu Bakar As-Siddiq)               


(dipetik dari buku 111 wasiat Rasulullah saw utk wanita solehah)

No comments:

Post a Comment