Sunday, December 11, 2011

Kisah Duta (Wakil) Wanita

         Asma' Binti Yazid bin As-Sakan r.a datang kepada Nabi SAW lalu dia berkata: "Sesungguhnya aku utusan sekelompok wanita muslimah yang dibelakangku, mereka itu mengatakan apa yang aku katakan dan berpendapat seperti pendapatku. Sesungguhnya Allah mengutusmu kepada lelaki dan wanita, maka kami beriman kepadamu dan mengikutimu. Para wanita itu terhad geraknya dan diam di rumah sahaja. Sedangkan lelaki diberi kelebihan dengan solat jumaat, melakukan takziyah dan jihad. Dan jika mereka keluar jihad, kami menjaga harta mereka dan kami mendidik anak-anak mereka. Apakah kami juga mendapat pahala seperti mereka ya Rasulullah?" Nabi SAW melihat kepada sahabatnya, lalu berkata: Apakah kalian pernah mendengar perkataan wanita yang lebih baik tentang agamanya daripada wanita ini?" Mereka menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Maka Nabi SAW berkata:
      "Pergilah kamu wahai Asma', dan beritahukan kepada wanita-wanita yang dibelakangmu bahawa kebaikan salah seorang diantara kamu terhadap suaminya dan usahanya untuk mendapatkan kerelaan dan ketaatannya kepada suaminya adalah sama dengan semua yang kamu sebutkan untuk lelaki." (HR Muslim)
       Maka Asma' pun pulang dan dia membaca tahlil (La ilaha illallah) dan takbir (Allahu Akbar) kerana begitu gembiranya atas penjelasan Rasulullah SAW.

(sumber dari buku 40 masalah wanita)

No comments:

Post a Comment