Tuesday, June 12, 2012

Keistimewaan Ummul Mukminin Khadijah RA

     Khadijah ra merupakan wanita pertama yang dikahwini oleh Rasulullah saw. Malah Rasulullah saw tidak mempunyai isteri lain sepanjang hidup bersama Khadijah ra. Khadijah ra juga melahirkan putera dan puteri Rasulullah saw seramai 7 orang. 
     
      Rasulullah saw sangat menyayangi Khadijah ra hinggakan baginda pernah bersabda: “Dia adalah seorang wanita yang terbaik, kerana dia telah percaya dan beriman kepadaku di saat orang lain masih dalam kebimbangan, dia telah membenarkan aku di saat orang lain mendustakanku, dia telah mengorbankan semua harta bendanya ketika orang lain mencegah kemurahannya terhadapku, dan dia telah melahirkan bagiku beberapa putera-puteri yang tidak ku dapatkan dari isteri-isteri yang lain”.

    Ketika Jibril as datang kepada Nabi saw, dia berkata :”Wahai, Rasulullah, inilah Khadijah telah datang membawa sebuah wadah berisi kuah dan makanan atau minuman. Apabila dia datang kepadamu, sampaikan salam kepadanya dari Tuhannya dan aku, dan beritahukan kepadanya tentang sebuah rumah di syurga dari mutiara yang tiada keributan di dalamnya dan tidak ada kepayahan.” 
     
         Tatkala peristiwa penurunan wahyu pertama, Rasulullah saw ditenteramkan oleh Khadijah ra dan beliau mempercayai apa yang diceritakan oleh Rasulullah saw. Khadijah juga wanita pertama beriman kepada ajaran yang dibawa oleh suaminya saw.

          Kematian Khadijah sangat memberi kesan kepada baginda hingga tahun kematian itu digelar tahun kesedihan tambahan pula bapa saudara Nabi saw iaitu Abu Talib juga pergi buat selama-lamanya.

No comments:

Post a Comment