Thursday, December 9, 2010

Harga Saya Terlalu Murah

         Ada seorang sahabat bernama Zuhair yang tinggal di pergunungan, sering memberi hadiah kepada Nabi S.A.W dengan barang-barang yang dihasilkan di kampungnya. Nabi S.A.W membalas setiap hadiahnya. "Zuhair orang gunung kami, dan kami orang kotanya," kata Nabi S.A.W. 
        Zuhair yang pandai bersyair itu, suatu hari pergi ke pasar Madinah dan berdiri di sana sambil melihat-lihat. Tiba-tiba ada seseorang memeluknya dari belakang dan dia terperanjat dibuatnya. "Siapa mahu membeli hamba ini?" kata orang yang memeluknya. Ternyata orang yang memeluknya adalah Rasulullah S.A.W, maka Zuhair pun bukan main gembira. "Saya terlalu murah untuk dijual, kerana kurus" kata Zuhair. "Engkau mahal di sisi Allah", Kata Nabi S.A.W.

No comments:

Post a Comment